General Publications

BOOKS

Opnieuw naar de Areopaag. Over de uitoefening van het recht op godsdienstvrijheid.  Valkhofpers, Nijmegen 2010.

Ondraaglijk lijden zonder uitzicht. Euthanasie vanuit religie, moraal en mensenrechten. Damon, Budel 2010.

Human Rights or Religious Rules? Brill, Leiden 2010.

Is There a God of Human Rights? Brill, Leiden 2004  642 pp. (together with J. Dreyer & H. Pieterse)

God Reinvented? A Theological Search in Texts and Tables. Brill, Leiden 1998, 273 pp.

Formation of the Moral Self, Eerdmans, Grand  Rapids 1998, 410 pp.
Dutch translation: Het morele zelf, Vorming en ontwikkeling, Kok, Kampen 1999
German translation: Das moralische Selbst, Bildung und Entwicklung, Lit, Münster 1999

Education for Reflective Ministry, Peeters/Eerdmans, Louvain/Grand Rapids 1998.
Dutch translation: Pastoraal perspectief, Vorming tot reflectief pastoraat, Kok, Kampen 2000

Religie in fragmenten, Een onderzoek onder studenten, Deutsche Studienverlag/Kok, Weinheim/Kampen 1994 (together with B. Biemans)

Ecclesiologie in context, Kok, Kampen 1993
German translation: Kontextuelle Ekklesiologie, Patmos, Düsseldorf 1995
English translation: Ecclesiology in Context, Eerdmans, Grand Rapids 1996

Entwurf einer empirischen Theologie, Kok, Kampen 1990, 1994
English translation: Practical Theology: An Empirical Approach, Grand Rapids/Kampen 1993. Reprint Peeters, Louvain 1998

Lijden en pastoraat, Waanders, Zwolle 1990 (together with Eric Vossen)
English translation: Suffering: Why for God’s Sake? Deutsche Studienverlag/Kok, Weinheim/Kampen 1995 (together with Eric Vossen)

Religie tussen Oost en West, Een reis door India, Baarn 1987

Bisschoppen en theologen in dialoog, Verslag van gesprekken over de functie van pastoraal werk(st)er, Kok, Kampen 1987 (together with bishop H.C.A. Ernst)

Vorming in waarden en normen, Kok, Kampen 1985

Kritische godsdienstdidactiek, Kok, Kampen 1982

Graven naar geloof, Analyses van gesprekken met jongeren vanuit psychologie en theologie, Dekker & Van de Vegt, Nijmegen 1976 (together with W. Berger)

Katechetische leerplanontwikkeling, Malmberg, Den Bosch 1973

EDITED BOOKS AND ARTICLES

Tensions within and between Religions and Human Rights, Brill, Leiden 2011 (together with Hans-Georg Ziebertz)

Geloof en verlichting, Damon/Soeterbeeck, Budel/Nijmegen 2007

Normativity and Empirical Research in Theology, Brill, Leiden 2004 (together with M. Scherer-Rath)

De functie van de kerk in de hedendaagse maatschappij, Averbode 2002 (together with C. Sterkens)

Divine Justice and Human Justice, Unisa, Pretoria 2002 (together with J. S. Dreyer)

Van een Faculteit der Theologie naar een Faculteit der Religiewetenschappen, Kamper Oraties, TUK, Kampen 2001

Christentum und Spätmoderne, Ein internationaler Diskurs über Praktische Theologie und Ethik, Kohlhammer, Stuttgart 2000 (together with W. Gräb, Gerhard Rau & Heinz Schimdt)

Practical Theology – International Perspectives, Lang, Frankfurt 1999 (together with F.Schweitzer)

Kerk in ontwikkeling, De kerk op zoek naar haar religieuze en sociale identiteit, Kok, Kampen 1998

Schering en inslag, Opstellen over religie in de hedendaagse cultuur, KSGV, Nijmegen 1998 (together with J. Janssen & R. van Uden)

Botsende culturen: een morele en religieuze uitdaging, Kok, Nijmegen 1996

Religiöser Pluralismus and interreligiöses Lernen, Kampen/Weinheim1994 (together with H.-G. Ziebertz)

Individualisering en religie, Ambo, Baarn 1994

Weg van de kerk, Kok, Kampen 1994 (together with A. Houtepen)

Niet bij gebruik alleen, Voorlichting over alcohol en drugs in het perspectief van zingeving, Kok, Kampen 1994 (together with G. Schippers)

Paradigmenentwicklung in der Praktischen Theologie, Kampen/Weinheim 1993 (together with H.-G. Ziebertz)

Kerk op de helling, Kok, Kampen 1993 (together with J. Peters & L. Spruit)

Pastoraal tussen ideaal en werkelijkheid, Kok, Kampen 1985

Toekomst voor de kerk? Studies voor Frans Haarsma, Kok, Kampen 1985

Waar blijft de jeugd, Ambo, Baarn 1982 (together with H. Brentjens & P. Voestermans)


ARTICLES

Peer-reviewed articles in 10 languagesAbout 400 articles in peer-reviewed journals and books in 10 languages: Dutch, English, German, French, Swedish, Italian, Spanish, Polish, Indonesian, and Arabic.