Electronic Publications

Opnieuw naar de Aeropaag

Klik om de tekst te lezen.

De Areopaag, ten noordwesten van de Akropolis in Athene, is in de oudheid wijd en zijd bekend. Het is de naam van een heuvel van ruim 100 meter, de heuvel van Ares (Areios pagos). Het is ook de naam van het gebouw waar de raad van de stadstaat Athene zetelt, een bestuurlijk-adviserend en gerechtelijk lichaam voor culturele, morele en religieuze zaken.

De raad behoort tot het bestuurlijk centrum van Athene dat al sinds eeuwen bekend staat als de culturele hoofdstad van de toenmalige bewoonde wereld (oikoumenè). De Areopaag is onder meer beroemd vanwege de redevoering die Paulus er houdt, althans volgens de Handelingen van de apostelen in het Nieuwe Testament. Ik behandel die redevoering in het eerste deel van dit college. De vraag daarbij luidt: hoe gaat Paulus als vertegenwoordiger van de christelijke religie in die redevoering om met andere levensovertuigingen en hoe fungeert in dit verhaal de godsdienstvrijheid?

In het tweede deel maak ik de sprong naar onze tijd. Wij beschikken niet slechts over de vrijheid van godsdienst als een soort verlof dat Paulus nog te beurt viel, maar over het recht op godsdienstvrijheid. De vraag daarbij luidt: hoe gaat de christelijke religie in onze context, tweeduizend jaar later, op gepaste wijze met andere levensovertuigingen om en hoe geeft ze op gepaste wijze gestalte aan het recht op godsdienstvrijheid?

Deze vraag is actueel. Ze vraagt om bezinning. Het onderhoud van de godsdienstvrijheid is de laatste decennia schromelijk verwaarloosd, aldus Paul Scheffer (2007, 162-169), ook door de religies zelf, zo voeg ik toe. De gevolgen onder populistische, zo niet fascistoïde, dwang maken wij vandaag mee (Riemen 2010). Wellicht kunnen we aan Paulus’ redevoering voor de Areopaag inspiratie opdoen. Ik beschouw dit college als een religiewetenschappelijke bijdrage aan de reflectie op de uitoefening van de godsdienstvrijheid binnen de multidisciplinaire studie van religie en recht (Witte 2010). Daarbij beschouw ik de christelijke religie, waarop ik de nadruk leg, als exemplarisch voor andere religies.

Klik hier om de tekst te lezen